Fern
Fern
Fern
Fern
Fern
Fern
Fern
Fern
Fern
Fern
Fern

Fern

Regular price
$2,900.00
Sale price
$2,900.00

Fern Sculpture

Whistler Soapstone

16" x 9" x 6"

7 lbs. 3 kg.